Wuběr rěčow:

Přichodna gmejnska zhromadźizna wotměje so štwórtk, dnja 21.09.2023.

Dnjowy porjad. Zjimanje wobzamknjenjow namakaće pod rjadowakom "gmejnska rada".

 

 

Onlinowa protyčka

Maće snano w přichodźe naležnosć we wobydlerskim zarjedźe, stawnistwje abo přemysłowym zarjedźe zrjadować a chceće hišće čas lutować? Tak wužiwajće nowy onlinowy serwis. Termin po wašej protyčce póndźelu abo štwórtk jednorje přez internet pod www.terminland.eu/www.am-klosterwasser.de knihować. Jeli pak nimaće móžnosć, sebi termin online zawěsćić, potom skića so wopyt po wutorach, ale dyrbiće z čakanskim časom ličić.

 

Zwoprawdźenje naprawow po směrnicach "Digitalneje šule" na Serbskej zakładnej a wyšej šuli "Michał Hórnik"

Přidźělenje słuži k tomu, wutworić a polěpšić digitalnu technisku infrastrukturu a wuwučowansko-wuknjensku infrastrukturu na šulach. Předmjet spěchowanja je natwar, rozšěrjenje abo polěpšenje digitalneho splećenja zapřijejo šulski server, natwar njewjazaneho přistupa k syći, pakazki interaktiwnych nastrojow kaž displayjow a interaktiwnych taflow z k tomu słušacymi wodźenskimi nastrojemi; digitalne dźěłanske nastroje, wosebje za technisko-přirodowědomostne kubłanje abo na powołanske wukubłanje wusměrjene kaž desktop-kompjutery při dźěłowym městnje, na šulu wjazane laptopy, notebooki a tablety jako kónčne mobilne nastroje.

Tute naprawy spěchuja so na zakładźe wobzamknjenja Němskeho zwjazkoweho sejma a so sobu financuja z dawkowych srědkow na zakładźe wot Sakskeho krajneho sejma wobzamknjeneho hospodarskeho plana.

 

 

Naprawa na serbskej zakładnej šuli we Worklecach

Za wutwar digitalneje syće w zakładnej šuli we Worklecach je wot 22.10.2020 lós elektriskeje instalacije wupisany.

Twarske dźěła maja so w zymskich a jutrownych prózdninach 2021 přewjesć.  

 

 

Cyłodnjowske poskitki w šuli

Serbska zakładna w wyša šula "Michał Hórnik" we Worklecach poskića cyłodnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.