Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  / Wustawki  

Wustawki

1.      Jednanski porjad - 17.12.2010

1.1 - 1. změna jednanskeho porjada - 16.12.2011

2.      Hłowny wustawk - 01.03.2024

3.      Wustawk k wozjewjenjam - 09.06.2006
3.1 - 1. změna wozjewjenskich wustawkow - 30.10.2009
3.2 - 2. změna wozjewjenskich wustawkow - 13.08.2010

4.      Zarunanski wustawk za čestnohamtske skutkowanja - 19.04.2024

5.      Wustawk za plakatěrowanje - 06.07.2007
5.1 - 1. změna plakatěrowanskich wustawkow - 27.06.2008

6.      Wustawk psyčeho dawka - 01.01.2000
6.1 - 1. změna wustawkow psyčeho dawka - 21.12.2001

7.      Wustawk za wobaranje wody - 22.04.2004

8.      Wustawk wohnjoweje wobory - 04.05.2007
8.1 - Wustawk k rjadowanju narunanja kóštow a k zběranju popłatka za wukony dobrowólneje wohnjoweje wobory - 21.09.2023
8.2 - Wustawk wo wotškódnjenju nošerjow funkcije dobrowólneje wohnjoweje wobory - 21.07.2006
8.2.2 - 1. změna wustawkow wo wotškódnjenju nošerjow funkcije dobrowólneje wohnjoweje wobory - 04.03.2011

9.      Wustawk k rjedźenju dróhow - 01.12.1994

10.    Wustawk wo spěchowanju serbskeje rěče a kultury - 06.02.1997

11.    Wustawk wo domowym čisle - 04.04.2019

12.    Wustawk k zběranju staršiskich přinoškow - 21.09.2023
12.a   Wustawk wo hladanju dźěći w dźěćacym dnjowym přebywanišću w nošerstwje gmejny Worklecy - 21.04.2023

13.      Wustawk wužiwanja a popłatka za sportownju Worklecy - 24.08.2023

14.      Wustawk k dawkowej sadźbje 2024 - 19.04.2024

 

Twarske wustawki

- Wozjewjenje k wujasnjenskim wustawkam gmejny Worklecy, wjesny dźěl Wudwor

- Wobtwarjenski plan "Přemysłowa přestrjeń Nowa Wjeska Zapad II" (wobtwarjenski plan a wozjewjenje plana)