Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  / Wustawki  

Wustawki

1.      Jednanski porjad - 17.12.2010

1.1 - 1. změna jednanskeho porjada - 16.12.2011

2.      Hłowny wustawk - 22.04.2004
2.1 - 1. změna hłownych wustawkow - 17.12.2010
2.2 - 2. změna hłownych wustawkow - 20.07.2012
2.3 - 3. změna hłownych wustawkow - 17.05.2013

3.      Wustawk k wozjewjenjam - 09.06.2006
3.1 - 1. změna wozjewjenskich wustawkow - 30.10.2009
3.2 - 2. změna wozjewjenskich wustawkow - 13.08.2010

4.      Zarunanski wustawk za čestnohamtske skutkowanja - 01.12.2022

5.      Wustawk za plakatěrowanje - 06.07.2007
5.1 - 1. změna plakatěrowanskich wustawkow - 27.06.2008

6.      Wustawk psyčeho dawka - 01.01.2000
6.1 - 1. změna wustawkow psyčeho dawka - 21.12.2001

7.      Wustawk za wobaranje wody - 22.04.2004

8.      Wustawk wohnjoweje wobory - 04.05.2007
8.1 - Wustawk k rjadowanju narunanja kóštow a k zběranju popłatka za wukony dobrowólneje wohnjoweje wobory - 22.04.2003
8.2 - Wustawk wo wotškódnjenju nošerjow funkcije dobrowólneje wohnjoweje wobory - 21.07.2006
8.2.2 - 1. změna wustawkow wo wotškódnjenju nošerjow funkcije dobrowólneje wohnjoweje wobory - 04.03.2011

9.      Wustawk k rjedźenju dróhow - 01.12.1994

10.    Wustawk wo spěchowanju serbskeje rěče a kultury - 06.02.1997

11.    Wustawk wo domowym čisle - 04.04.2019

12.    Wustawk k zběranju staršiskich přinoškow - 13.08.2010
12.1 - 1. změna wustawkow k zběranju staršiskich přinoškow - 17.12.2010
12.2 - 2. změna wustawkow k zběranju staršiskich přinoškow - 28.08.2015

13.      Wustawk wužiwanja a popłatka za šulsku sportownju Worklecy - 12.05.2000
13.1 - 1. změna wustawkow wužiwanja a popłatkow za šulsku sportownju Worklecy - 21.12.2001

 

Twarske wustawki

- Wozjewjenje k wujasnjenskim wustawkam gmejny Worklecy, wjesny dźěl Wudwor

- Wobtwarjenski plan "Přemysłowa přestrjeń Nowa Wjeska Zapad II" (wobtwarjenski plan a wozjewjenje plana)