Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  / Towarstwa  

Towarstwa

S.T. Viktoria Worklecy 92 z.t.
Sportowe towarstwo Viktoria Worklecy 92 z.t. je hižo dlěje hač 30 lět kontaktne městno za wšitkich sportowje zajimowanych w regionje. Wosebje jako partner za wuhotowanje došulskeho wólneho časa je towarstwo woblubowane. Z mnohotnosću sportowych poskitkow so wšitke starobne klasy wot dźěćatstwa a młodźiny hač k wobłukej seniorow narěča. Sportowe družiny kopańca, žónski sport, walking a nic naposledk blidotenis a volleyball steja na wuběr a skića poskitki we wubědźowanskim sporće kaž tež we wólnočasnym wobłuku. Za wjace informacijow wopytajće nas na www.viktoria-raeckelwitz.de.