Wuběr rěčow:
/ WITAJĆE  

Lubi wopytowarjo!

Wjeselu so, zo móžu Was na web-stronje Worklečanskeje gmejny we srjedźišću dwurěčnych wjeskow Budyskeho wokrjesa witać.

Ze sćěhowacym wirtuelnym poskitkom zwjazam nadźiju, wčipnosć zbudźić, kiž Was k wopytej do našeje kónčiny pohnuwa. Stawizny, tradicije, kultura a rěč su wosebitostki, kotrež móžeće při wopytach dožiwić a zeznać.

Sće wutrobnje witani!

Franc Brußk
wjesnjanosta Worklečanskeje gmejny